Kannustava pedagogi

Suoritin opettajan pedagogiset opinnot Tampereen ammattikorkeakoulussa vuosina 2018-2020kokoaikaisen työn ohessa. Hakeuduin opintoihin, koska haluan yhdistää aiemmat opintoni ja työkokemukseni pedagogiseen osaamiseen ja
katsoa, millaisia uramahdollisuuksia se tuo eteen tulevaisuudessa. Olen myös aina pitänyt kovasti kouluttamisesta ja kuvaisinkin itseäni kannustavaksi ja valmentavaksi pedagogiksi.

Opintojen rakenne

Pedagogiset opinnot koostuivat seuraavista oppimiskokonaisuuksista:

  • Monimuotoiset oppimisympäristöt (oppimisympäristöajattelu, oppilaitosten toimintakulttuurit ja eri toimintaympäristöt)
  • Ohjauksellinen opettajuus (pedagogiset lähestymistavat, yksilön kokemusmaailma, kasvatus ja oppiminen eri toimintaympäristöissä, ihmisen kehitys ja ammatillinen identiteetti)
  • Monialainen yhteistoiminta (opettaja yhteiskunnallisena toimijana, muuttuva työ ja oppiminen, koulutus yhteiskunnallisena toimintana, verkostoharjoittelu)
  • Kehittämistyö

Opinnot huipentuivat kehittämistyöhön

Kehittämistyöni aiheena oli ”Kestävä kehitys ammatillisessa koulutuksessa: Metodina tutkiva oppiminen”, jossa kehitin pedagogisen mallin hyödyntäen tutkivan oppimisen mallia.

Kuvassa on esitetty KEKEpedagogia-mallin taustateoriat.

Mallissa paneuduttiin jatkuvaan kehittämiseen toimintaympäristön ollessa opiskelijan harjoittelutyöpaikka. Malli on sovellettavissa alasta ja organisaatiotyypistä riippumatta yksityiselle, julkiselle ja kolmannelle sektorille.

Kuvassa on esitetty KEKEpedagogia-mallin vaiheet.


OpettajaportfolioOpettajaportfolion kansilehti
%d bloggaajaa tykkää tästä: